به‌طور کلی بست کاری لوله‌های افقی پوش فیت مجموعه‌ای از بست‌های ثابت (Fix) که به‌اختصار FC نامیده می‌شود و بست‌های متحرک (Guide) که به‌اختصار GC نامیده می‌شود تشکیل گردیده است. در مراجع و هندبوک‌های اجرایی نمودارها، جداول و تعاریف متفاوتی از فاصله بست‌ها از یکدیگر ذکر گردیده است که ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم. حداکثر فاصله بست‌ها باید مطابق جدول ذیل باشد:

به ‌خاطر داشته باشید آسان‌ترین و کاربردی‌ترین نحوه بست کاری سیستم فاضلابی پوش فیت رعایت چند نکته ذیل است:

  • ترجیحاً از چند اتصال پشت‌ هم استفاده نگردد. در مواردی که اجبار به این کار باشد اتصالات باید به‌گونه‌ای مهار شوند تا تحت‌فشار تست از سوکت خارج نشوند.
  • در لوله‌های افقی قبل از سوکت یک بست ثابت (FC) و به فاصله حدود 5cm بعد از سوکت، بست متحرک (GC) بکار گرفته شود. در ادامه در طول لوله به ‌اندازه 10 برابر قطر اسمی لوله بست (GC) زده شود (به‌گونه‌ای که لوله اصطلاحاً لوله شکم ندهد و در راستای خود به‌صورت یک خط مستقیم و پایدار باقی بماند). بست ثابت بستی است که در آن پیچها کاملاً سفت شده و لوله اجازه حرکت طولی در داخل بست را نخواهد داشت. در مقابل، بست متحرک بستی است که پیچ‌ها به‌اندازه‌ای سفت شوند که علاوه بر تحمل وزن، اجازه حرکت طولی لوله در داخل بست فراهم گردد. به شکل های ذیل توجه نمایید:

به ‌خاطر داشته باشید در فضاهای تهویه شده که اختلاف دما بحرانی نیست و در نتیجه انقباض و انبساط ناشی از دما قابل‌چشم‌پوشی است، می‌توان تقریباً به‌جای تمام بست‌های متحرک G.C از بست ثابت F.C استفاده نمود.       

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید