شاسی کشی

در این روش در امتداد لوله از نبشی (به شماره ۳ یا ۴) و یا قوطی استفاده می‌گردد که در فواصل مشخصی به سازه جوش یا پیچ شده است و بست‌ها در فواصل استاندارد به نبشی یا ساپورت فلزی جوش و یا پیچ می‌گردند. این روش یکی از متداول‌ترین شیوه‌های اجرای پوش فیت فاضلابی در ایران است. که به دو شیوه کلی صورت می‌گیرد:

  • ساپورت‌ها شاقول کار شده و خطوط فاضلاب بر اساس ساپورت شیب‌بندی شده و بست کاری می‌شوند.
  • ساپورت‌ها با شیب مناسب به زیر سقف فیکس شده و خطوط فاضلاب با فاصله یکسان و در تراز با ساپورت، بست کاری می‌شوند.
به ‌خاطر داشته باشید ساپورت‌ها حتماً باید با پوشش ضدزنگ رنگ‌آمیزی و پس از جوش‌کاری احتمالی، لکه‌گیری شوند تا از زنگ‌زدگی در اثر رطوبت در امان باشند.
 . استفاده از ساپورت‌های تأسیساتی (C- channels)

ساپورت‌های تأسیساتی که در مدل‌های متفاوتی به کار برده می‌شوند (مدل U، M، C، تخت و…)، به شیوه مناسبی به سازه یا سقف اتصال داده شده و بست‌ها از طریق پیچ‌ومهره و یا پیچ متری به ساپورت فیکس می‌گردند. معمولاً ساپورت‌ها به‌وسیله انکربولت یا جوش به سازه متصل می‌گردند.

این روش نصب با توجه به حذف جوشکاری و رنگ‌آمیزی (ضدزنگ)، استانداردترین شیوه نصب و اجراست اما در مقایسه با سایر روش‌ها هزینه بالاتری دارد.

نصب مستقیم بست‌ها به سازه یا سقف

انواع مختلف بست را می‌توان به‌طور مستقیم به سازه فلزی جوش داد و یا توسط انکربولت و پیچ متری مستقیماً به زیر سقف متصل نمود. اجرای این نوع بست کاری معمولاً نسبت به سایر شیوه‌ها دشوارتر است و شیب‌بندی درست خطوط فاضلاب در برخی مواقع به‌سختی صورت می‌گیرد.

نمونه ای از اجراهای نامناسب :

به‌طور کلی برای بست کاری موارد ذیل را به ‌خاطر داشته باشید:

  1. همواره از بست‌های استاندارد و باکیفیت استفاده نمایید. بست‌های غیراستاندارد باعث دوپهنی لوله می‌گردند.
  2. تمام الگوهای اجرایی باید تا حد ممکن به سقف نزدیک باشد. افزایش فاصله لوله‌ها از زیر سقف به هر دلیل (به‌جز در مواردی که محدودیت اجرایی وجود دارد) مجاز نمی‌باشد.
  3. در حین جوش بست به ساپورت، تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سوختن لوله یا اتصالات باید منظور گردد.
  4. در صورتی که از پیچ متری (Rod) مستقیماً برای بست کاری استفاده شود، حداکثر طول پیچ متری (Rod) نباید بیش از 30cm باشد. چنانچه طول پیچ متری بیش از این مقدار باشد، استفاده از آن به‌تنهایی مجاز نیست و باید به روش‌های دیگری خطوط افقی را مهار نمود. (با توجه به طول خطوط، کیفیت نصب انکرها و چگونگی ساپورت گذاری، در صورت نیاز از پروفیل یا بادبندهای ۴۵ درجه استفاده گردد).
  5. ترجیحاً فاصله بالای بست تا زیر پروفیل یا ساپورت در حداقل ممکن باشد.
  6. زیر تمام سیفون‌ها و در نقاط ۲ زانوی ۴۵ درجه حتماً بست زده شود. (ترجیحاً هر سیفون را با سه عدد بست مهار نمایید)
  7. از به کار بردن بیش از حد بست جداً خودداری نمایید.
  8. بست‌ها به‌اندازه‌ای سفت شوند که باعث دوپهنی لوله‌ها نشوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید