پوشفیت فاضلابی چهار راه 67 درجه

پوشفیت فاضلابی چهار راه 67 درجه

توضیحات

پوشفیت فاضلابی چهاراه 67 درجه جهت اتصال دوخط افقی به یک خط عمودی  کاربرد دارد . در بین محصولات پوشفیت فاضلابی استفاده از پوشفیت چهار راه 67 درجه در کاهش ارتفاع سقف کاذب و کاهش تعداد بست اهمیت دارد. این اتصال در سایز 110*110  در سبد محصولات پوشفیت فاضلابی نیک بسپار کاربرد دارد.