پوشفیت فاضلابی لوله یک سرسوکت

پوشفیت فاضلابی لوله یک سرسوکت

قطر کد شرح بسته بندی
50 11201 25 cm
11301 50 cm
11401 100 cm
11501 200 cm
11601 300 cm
11701 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
75 11202 25 cm
11302 50 cm
11402 100 cm
11502 200 cm
11602 300 cm
11702 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
110 11203 25 cm
11303 50 cm
11403 100 cm
11503 200 cm
11603 300 cm
11703 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
125 11204 25 cm
11304 50 cm
11404 100 cm
11504 200 cm
11604 300 cm
11704 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
160 11205 25 cm
11305 50 cm
11405 100 cm
11505 200 cm
11605 300 cm
11705 600 cm

توضیحات

سیستم های پوشفیت فاضلابی جز مهم ترین بخش های یک پروژه ساختمانی به حساب می آیند و وظیفه انتقال فاضلاب های مسکونی و غیر مسکونی را به سیستم فاضلاب شهری به عهده دارند. انتقال سیال فاضلابی  از طریق لوله های پوشفیت می باشد . به همین دلیل عوامل متعددی در طراحی آنها باید مورد توجه قرار بگیرد مثل جلوگیری از آلودگی صوتی ومقامت شیمیایی بالا و مقاومت ضربه ای بالا.لوله های یکسر سوکت و دوسر سوکت پروپیلنی شرکت نیک بسپار یزد  با ویژگی های منحصر به فرد وبا بهترین کیفیت قابل ارائه به مشتریان گرامی می باشد.

 

 

پوشفیت فاضلابی سمی سایلنت نیک بسپار انتخابی مطمئن و بصرفه