پوشفیت فاضلابی لوله دوسرسوکت

پوشفیت فاضلابی لوله دوسرسوکت

قطر کد شرح بسته بندی
50 50 cm
100 cm
200 cm
300 cm
قطر کد شرح بسته بندی
75 50 cm
100 cm
200 cm
300 cm
قطر کد شرح بسته بندی
110 50 cm
100 cm
200 cm
300 cm
قطر کد شرح بسته بندی
125 50 cm
100 cm
200 cm
300 cm
قطر کد شرح بسته بندی
160 50 cm
100 cm
200 cm
300 cm

توضیحات

لوله های پوشفیت فاضلابی وظیفه انتقال فاضلاب را در طول مسیر سیستم برعهده دارند ، یک نوع از لوله های کاربردی سیستم پوشفیت،   لوله های دوسر سوکت می باشند که از دوطرف دارای مادگی می باشند و در زمان اجرا ونصب سیستم های فاضلابی برای جلوگیری از پرت شدن لوله به اندازه لازم برش خورده و بخش دوم آن برای موقعیت دیگری بکار میرود.لوله های دوسر سوکت شرکت نیک بسپار یزد با بهترین کیفیت و دقیق ترین طراحی درسایزهای 50،75،110،125،160 و به  طول های 500،1000،2000،3000  میلیمتر موجود می باشند.