پوشفیت فاضلابی اتصال بوشن

پوشفیت فاضلابی اتصال بوشن

کد نوع بسته بندی
12201 بوشن – 50
12202 بوشن – 75
12203 بوشن – 110
12204 بوشن – 125
12205 بوشن – 160
12218 تبدیل  125×160

توضیحات

پوشفیت فاضلابی اتصال بوشن، محصولی استوانه ای شکل است  و درمواردی که نیاز به تعمیرات در خطوط سیستم لوله کشی پوش فیت نیک  پلاس باشد از این اتصال استفاده می شود. لازم به توضیح است که لوله ی دو طرف پوشفیت فاضلابی اتصال بوشن باید بدون سوکت باشد که یک سر لوله را به لوله‌ی دیگر و یا انتهای یک اتصال را به یک لوله وصل می کند .قطر آن کمی بیشتر از قطر لوله است تا لوله داخل آن جای بگیرد و فیت شود.در قسمت میانی بوشن ها زایده ا ی وجود دارد که به آن ترمز گفته میشود ،ترمز بوشن  نگهدارنده  لوله و اتصال محسوب میشود.

 

 

پوشفیت فاضلابی نیک پلاس انتخابی مطمئن و بصرفه