پوشفیت فاضلابی لوله یکسر سوکت

پوشفیت فاضلابی لوله یکسر سوکت

قطر کد شرح بسته بندی
50 11201 25 cm
11301 50 cm
11401 100 cm
11501 200 cm
11601 300 cm
11701 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
75 11202 25 cm
11302 50 cm
11402 100 cm
11502 200 cm
11602 300 cm
11702 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
110 11203 25 cm
11303 50 cm
11403 100 cm
11503 200 cm
11603 300 cm
11703 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
125 11204 25 cm
11304 50 cm
11404 100 cm
11504 200 cm
11604 300 cm
11704 600 cm
قطر کد شرح بسته بندی
160 11205 25 cm
11305 50 cm
11405 100 cm
11505 200 cm
11605 300 cm
11705 600 cm

توضیحات

سیستم های فاضلابی جز مهم ترین بخش های یک پروژه ساختمانی به حساب می آیند که وظیفه انتقال فاضلاب های مسکونی و غیر مسکونی را به محل فاضلاب شهری به عهده دارند. انتقال سیال فاضلابی  از طریق لوله های پوشفیت می باشد . به همین دلیل عوامل متعددی در طراحی آنها باید مورد توجه قرار بگیرد مثل جلوگیری از آلودگی صوتی ومقامت شیمیایی بالا و مقاومت ضربه ای بالا ، علاوه بر ویژگی های ذکر شده کنترل ومهار آتش در هنگام  آتش سوزی های غیر قابل پیش بینی ،الخصوص در هتل ها وبرج ها ومراکز تجاری و–بسیار اهمیت دارد.  پوشفیت فاضلابی لوله یکسرسوکت  کندسوز نیک پلاس با ویژگی شگفت انگیز کنترل آتش و کندسوز بودن محیطی امن و مطمئن را برای شما به ارمغان خواهند آورد.