شیر هواگیری

شیر هواگیری

توضیحات

بوشن توپیچ پرسی

سایز کد
16×1/2 52301301
20×1/2 52301302
20×3/4 52301303
25×3/4 52301304
25×1 52301305
32×1 52301306