سه راهی تبدیل 87 درجه

سه راهی تبدیل 87 درجه

توضیحات

در اجرا و نصب سیستم های فاضلابی ، بخصوص در سیستم های ونت از اتصال سه راهی تبدیل 87 درجه جهت ایجاد شاخه فرعی با  قطر کمتر از قطر لوله  بکار رفته در  مسیراصلی، تحت زاویه 87 درجه   استفاده می گردد.سه راهی های تبدیل 87 درجه سمی سایلنت  شرکت نیک بسپار در سایز های (75*50)،(50*110)،(75*110) و (110*125) موجود می باشند.