سه راهی تبدیل 45 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

توضیحات

 

در نصب واجرای سیستم های پوشفیت فاضلابی وجود مسیرهای فرعی در کنار خط اصلی انتقال فاضلاب امری طبیعی می باشد.جهت ایجاد این شاخه های فرعی تحت زاویه 45درجه از  اتصال سه راهی تبدیل با زاویه  45  در قطر های کوچکتر از خط اصلی می توان بهره گرفت .این کاربرد مهم باعث شده تا اتصال سه راهی  45  درجه  جز محصولات کاربردی تولید شرکت نیک بسپار باشد.اتصال  نام برده در سایزهای (50*75)(50*110)(75*110)(110*125)(110*160)  طراحی و تولید میشود.