سه راهی بازدید

سه راهی بازدید

توضیحات

اهمیت تعمیر ونگهداری سیستم های فاضلابی پوشفیت پس از نصب واجرا بر هیچکس پوشیده نیست . عوامل متعددی ممکن است سبب ایجاد گرفتگی و مسدودی لوله ها در سیستم های اجرا شود. برای رفع این موانع و احیای سیستم فاضلابی استفاده از سه راهی بازدید در مسیر لوله کشی امری مهم و ضروری است .همچنین بعد از اجرای  مسیرهای لوله کشی پوشفیت، جهت تست و مشاهده عملکرد سیستم اجرا ،وجود سه راهی بازدید در هرطبقه لازم  می باشد. سه راهی های بازدید شرکت نیک بسپار یزد  در سایزهای 75 و 110  و 125 آماده  ارائه به مشتریان ارجمند می باشد.