توضیحات

درپوش  محصولی است که برای مسدود کردن لوله و اتصالات به صورت موقت و دائم برای جلوگیری از ورود اشیاء یا مصالح ساختمانی به داخل شبکه لوله کشی استفاده می شود.

شرکت نیک بسپار این اتصال را در سایزهای 50 *75*110*125 و 160 تولید میکند.