بیست سالگی نقطه عطف است؛ برخلاف انسان‌ها که به طور معمول از بیست سالگی شروع به کسب تجربه و آزمون و خطا می‌کنند، بیست سالگی کسب و کارها نشان‌دهنده تجربه و تلاش مستمر آنها در حفظ، ارتقای کیفیت محصولات و اعتماد مشتریان است.