Archives for راهنمای مجری - قسمت 3

لوله-های-عمودی

بست کاری و ساپورتینگ در لوله‌های قائم فاضلاب و آب باران

در لوله‌های قائم پوش فیت معمولاً دو حالت اتفاق می‌افتد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

الف: بخشی از لوله در فاصله بین طبقات (سقف‌ها) در مصالح ساختمانی قرار دارد در این حالت تنها از یک یا دو بست متحرک (بسته به ارتفاع طبقه) در فاصله بین طبقات استفاده می‌شود. بست به‌کاررفته بهتر است از نوع دیواری باشد.

لوله-های-عمودی

به‌عنوان یک قانون کلی در نظر داشته باشید در لوله‌های قائم بهتر است دقیقاً پشت سوکت را بست کاری کنید.

بنابراین در این حالت که بخشی از لوله قائم در مصالح سقف/کف و انشعاب افقی طبقات در زیر سقف قرار دارد، باید در ارتفاع طبقه به تعداد سوکت لوله بست یا بست‌های متحرک به کار گرفته شود. به همین دلیل برای پیش‌گیری از ازدیاد مصرف بست پیشنهاد می‌شود از شاخه‌های سه متری استفاده گردد تا میزان کمتری بست نیاز باشد

در حالتی که انشعاب از روی کف صورت گیرد

ب – لوله‌های قائم در داخل داکت یا بر روی دیوار نصب شده است. در این حالت از یک بست ثابت FC در روی طبقه و درست زیر سوکت لوله و یک و یا دو بست متحرک GC (بسته به ارتفاع طبقه) در فاصله بین طبقات استفاده می‌شود.

بست‌ها بهتر است از نوع دیواری باشد. به ‌خاطر داشته باشید فاصله بست‌ها از یکدیگر باید مطابق جداول ارائه‌ شده در بند 3.1 باشد.

لوله قائم در داکت کار شود – سه راه بازدید بر روی کف

شرایط خاص بست کاری و ساپورتینگ لوله‌های عمودی

 1. در لوله‌های عمودی ترجیحاً از بست‌های دو پایه یا دیواری استفاده شود (چون از دوپیچ در پشت بست استفاده می‌شود تحمل بار دینامیکی بیشتری دارد و دچار پیچش احتمالی نمی‌گردد)؛ اما با توجه به محدودیت‌های معماری، کنار ستون‌ها و شرایط ویژه پروژه می‌توان از انواع دیگر بست‌ها نیز استفاده نمود.
 2. در شرایطی که لوله‌های قائم بر روی دیوار نصب می‌شوند و بنا به دلایلی مجبوریم فاصله لوله از دیوار را افزایش دهیم، بهتر است از پروفیل 35*35 که با انکر 12 یا10 به دیوار ثابت شده است، استفاده گردد. این مورد در خصوص سایزهای بالا به‌شدت پیشنهاد می‌گردد.

اجرا بر روی کف

با توجه به آنکه در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی اجرای سیستم فاضلاب بر روی کف صورت می‌گیرد و نیز ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان مبحث 16 – 1396 اشاره نموده است «که فاضلاب هر واحد ساختمانی باید در مسیرهایی انجام شود که استقلال واحدها حفظ شود»، اجرا بر روی کف اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت. اصول اجرای پوش فیت در کف مانند اجرای زیر سقفی است و باید شیب‌بندی خطوط اجراشده به‌درستی صورت گیرد. این کار می‌تواند به‌وسیله بست یا مصالح ساختمانی صورت پذیرد. فقط باید به ‌خاطر داشته باشید که روی سوکت‌ها تا پیش از انجام تست پوشانده نشود. پس از اتمام تست و اطمینان از آب‌بندی، می‌توان روی لوله‌ها را پوشاند.

درست
نادرست

Read more

نحوه اتصال بست به سازه در خطوط افقی

شاسی کشی

در این روش در امتداد لوله از نبشی (به شماره 3 یا 4) و یا قوطی استفاده می‌گردد که در فواصل مشخصی به سازه جوش یا پیچ شده است و بست‌ها در فواصل استاندارد به نبشی یا ساپورت فلزی جوش و یا پیچ می‌گردند. این روش یکی از متداول‌ترین شیوه‌های اجرای پوش فیت فاضلابی در ایران است. که به دو شیوه کلی صورت می‌گیرد:

 • ساپورت‌ها شاقول کار شده و خطوط فاضلاب بر اساس ساپورت شیب‌بندی شده و بست کاری می‌شوند.
 • ساپورت‌ها با شیب مناسب به زیر سقف فیکس شده و خطوط فاضلاب با فاصله یکسان و در تراز با ساپورت، بست کاری می‌شوند.
به ‌خاطر داشته باشید ساپورت‌ها حتماً باید با پوشش ضدزنگ رنگ‌آمیزی و پس از جوش‌کاری احتمالی، لکه‌گیری شوند تا از زنگ‌زدگی در اثر رطوبت در امان باشند.

. استفاده از ساپورت‌های تأسیساتی (C- channels)

ساپورت‌های تأسیساتی که در مدل‌های متفاوتی به کار برده می‌شوند (مدل U، M، C، تخت و…)، به شیوه مناسبی به سازه یا سقف اتصال داده شده و بست‌ها از طریق پیچ‌ومهره و یا پیچ متری به ساپورت فیکس می‌گردند. معمولاً ساپورت‌ها به‌وسیله انکربولت یا جوش به سازه متصل می‌گردند.

این روش نصب با توجه به حذف جوشکاری و رنگ‌آمیزی (ضدزنگ)، استانداردترین شیوه نصب و اجراست اما در مقایسه با سایر روش‌ها هزینه بالاتری دارد.

نصب مستقیم بست‌ها به سازه یا سقف

انواع مختلف بست را می‌توان به‌طور مستقیم به سازه فلزی جوش داد و یا توسط انکربولت و پیچ متری مستقیماً به زیر سقف متصل نمود. اجرای این نوع بست کاری معمولاً نسبت به سایر شیوه‌ها دشوارتر است و شیب‌بندی درست خطوط فاضلاب در برخی مواقع به‌سختی صورت می‌گیرد.

به‌طور کلی برای بست کاری موارد ذیل را به ‌خاطر داشته باشید:

 1. همواره از بست‌های استاندارد و باکیفیت استفاده نمایید. بست‌های غیراستاندارد باعث دوپهنی لوله می‌گردند.
 2. تمام الگوهای اجرایی باید تا حد ممکن به سقف نزدیک باشد. افزایش فاصله لوله‌ها از زیر سقف به هر دلیل (به‌جز در مواردی که محدودیت اجرایی وجود دارد) مجاز نمی‌باشد.
 3. در حین جوش بست به ساپورت، تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سوختن لوله یا اتصالات باید منظور گردد.
 4. در صورتی که از پیچ متری (Rod) مستقیماً برای بست کاری استفاده شود، حداکثر طول پیچ متری (Rod) نباید بیش از 30cm باشد. چنانچه طول پیچ متری بیش از این مقدار باشد، استفاده از آن به‌تنهایی مجاز نیست و باید به روش‌های دیگری خطوط افقی را مهار نمود. (با توجه به طول خطوط، کیفیت نصب انکرها و چگونگی ساپورت گذاری، در صورت نیاز از پروفیل یا بادبندهای 45 درجه استفاده گردد).
 5. ترجیحاً فاصله بالای بست تا زیر پروفیل یا ساپورت در حداقل ممکن باشد.
 6. زیر تمام سیفون‌ها و در نقاط 2 زانوی 45 درجه حتماً بست زده شود. (ترجیحاً هر سیفون را با سه عدد بست مهار نمایید)
 7. از به کار بردن بیش از حد بست جداً خودداری نمایید.
 8. بست‌ها به‌اندازه‌ای سفت شوند که باعث دوپهنی لوله‌ها نشوند.
استفاده بیش از حد از بست

Read more

بست کاری و ساپورتینگ در لوله‌های افقی فاضلاب و آب باران

به‌طور کلی بست کاری لوله‌های افقی پوش فیت مجموعه‌ای از بست‌های ثابت (Fix) که به‌اختصار FC نامیده می‌شود و بست‌های متحرک (Guide) که به‌اختصار GC نامیده می‌شود تشکیل گردیده است. در مراجع و هندبوک‌های اجرایی نمودارها، جداول و تعاریف متفاوتی از فاصله بست‌ها از یکدیگر ذکر گردیده است که ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم. حداکثر فاصله بست‌ها باید مطابق جدول ذیل باشد:

همچنین می‌توان فاصله بست‌ها را از ارقام جدول ارائه ‌شده در مقررات ملی ساختمان مبحث 16 ویرایش 1396 نیز استخراج نمود.

فاصله بست ها

به ‌خاطر داشته باشید آسان‌ترین و کاربردی‌ترین نحوه بست کاری سیستم فاضلابی پوش فیت رعایت چند نکته ذیل است:

 • ترجیحاً از چند اتصال پشت‌ هم استفاده نگردد. در مواردی که اجبار به این کار باشد اتصالات باید به‌گونه‌ای مهار شوند تا تحت‌فشار تست از سوکت خارج نشوند.
 • در لوله‌های افقی قبل از سوکت یک بست ثابت (FC) و به فاصله حدود 5cm بعد از سوکت، بست متحرک (GC) بکار گرفته شود. در ادامه در طول لوله به ‌اندازه 10 برابر قطر اسمی لوله بست (GC) زده شود (به‌گونه‌ای که لوله اصطلاحاً لوله شکم ندهد و در راستای خود به‌صورت یک خط مستقیم و پایدار باقی بماند). بست ثابت بستی است که در آن پیچها کاملاً سفت شده و لوله اجازه حرکت طولی در داخل بست را نخواهد داشت. در مقابل، بست متحرک بستی است که پیچ‌ها به‌اندازه‌ای سفت شوند که علاوه بر تحمل وزن، اجازه حرکت طولی لوله در داخل بست فراهم گردد. به شکل های ذیل توجه نمایید:
بست FC دقیقاً پشت برآمدگی سوکت لوله – بست GC در فاصله حدود 5 سانتی‌متر از لبه سوکت

به ‌خاطر داشته باشید در فضاهای تهویه شده که اختلاف دما بحرانی نیست و در نتیجه انقباض و انبساط ناشی از دما قابل‌چشم‌پوشی است، می‌توان تقریباً به‌جای تمام بست‌های متحرک G.C از بست ثابت F.C استفاده نمود.                                                            

Read more