پترو پالایش نیک یزد

شرکت صنعتی پتروپالایش نیک یزد به منظور رونق صنعت نفت و پالایش در بخش خصوصی و با هدف برعهده گرفتن بخشی از بار صادرات کشور همراه با تولید هیدروکربن های سبک و سنگین با گستره فعالیت تولید حدود 12 محصول و دامنه کاری بیش از 45 فرآورده نهایی با فرمول های متفاوت با بهره گیری از دانش روز جهانی متخصصان در زمینه پالایشگاه های کوچک با تجهیزات، فن آوری و ابزارآلات صد درصد داخلی طراحی، ساخت، تجهیز و راه  اندازی گردیده است.

آدرس : یزد – شهرک صنعتی خضرآباد یزد – منطقه ویژه اقتصادی – میدان صادرات – خیابان صنعت
تلفن : 9-03537275200