نیک بسپار انتخابی نیک و ماندگار

رزومه نیک بسپار 

 

سیستم های فاضلابی بکار رفته در پروژه های زیر شامل محصولات تولیدی نیک بسپار و نیک پلاس می باشد.

پروژه راسپینا

محصول بکار رفته : پوشفیت کندسوز طوسی رنگ نیک پلاس 

ویژگی ها: مقاوم در برابر اشتعال پذیری، ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی 

کاربرد: پروژه های مسکونی وغیر مسکونی بخصوص ساختمان های بلند مرتبه ،هتل ها، بیمارستان ها

پروژه مروارید

محصول بکار رفته : پوشفیت کندسوز طوسی رنگ نیک پلاس 

ویژگی ها: مقاوم در برابر اشتعال پذیری، ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی 

کاربرد: پروژه های مسکونی وغیر مسکونی بخصوص ساختمان های بلند مرتبه ،هتل ها، بیمارستان ها

برج نارنج چیتگر

محصول بکار رفته : پوشفیت، سمی سایلنت ، ضد ضربه ، نارنجی رنگ ، نیک بسپار

کاربرد: پروژه های مسکونی و غیر مسکونی 

ویژگی ها:  ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی ،  نصب آسان ، سبک 

پروژه خرازی

محصول بکار رفته : پوشفیت کندسوز طوسی رنگ نیک پلاس 

ویژگی ها: مقاوم در برابر اشتعال پذیری، ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی 

کاربرد: پروژه های مسکونی وغیر مسکونی بخصوص ساختمان های بلند مرتبه ،هتل ها، بیمارستان ها

پروژه اشرفی اصفهانی

محصول بکار رفته : پوشفیت، سمی سایلنت ، ضد ضربه ، نارنجی رنگ ، نیک بسپار

کاربرد: پروژه های مسکونی و غیر مسکونی 

ویژگی ها:  ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی ،  نصب آسان ، سبک 

پروژه آرش مال

محصول بکار رفته : پوشفیت کندسوز طوسی رنگ نیک پلاس 

ویژگی ها: مقاوم در برابر اشتعال پذیری، ضد ضربه ، کاهش دهنده آلودگی صوتی 

کاربرد: پروژه های مسکونی وغیر مسکونی بخصوص ساختمانه های بلند مرتبه ،هتل ها، بیمارستان ها

 در صورت درخواست مدیران پروژه و مجریان محترم تاسیساتی ، تمامی پروژه های کار شده با محصولات نیک بسپار و نیک پلاس از ابتدای خرید محصولات و انبارش تحت نظارت فنی و پشتیبانی مرحله ای  قرار می گیرند و  کارشناسان فنی شرکت بصورت همراه و مشاور  در کنار تیم اجرایی پروژه حضور دارند . اپلیکیشن تکنیکان ویژه مجریان تاسیساتی و شماره واتساپ  09399618306  همواره پاسخگوی درخواست های فنی و پشتیبانی می باشند.