سمینار تخصصی ” معرفی سیستم های نوین فاضلابی ، پوش فیت نیک پلاس ” تیرماه 97 استان مرکزی