پوش فیت سمی سایلنت

پوش فیت سمی سایلنت

مقرون به صرفه و موثر

آلودگی صوتی ، چیست ؟

منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته‌ای است که درشرایط مکانی وزمانی ویژه بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تاثیر گذاشته و می‌تواند عوارض متعدد در اعصاب شنوایی را حاصل شود. واحد اندازه‌گیری آلودگی صوتی «دسی بل» است و آستانه تحمل گوش انسان در حدود ۱۳۰ دسی‌بل است. انتشار صدا بسته به اینکه در محیط باز یا بسته صورت پذیرد رفتار متفاوتی دارد. در یک محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع روند انتشار راتا مرزتباهی ا دامه می‌دهند. شرایط محیطی تاثیرغیرقابل انکاری درچگونگی انتشارصدا دارد. گرچه انسان به سروصداعادت کرده ولی درحقیقت آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسان را چه در مشاغل فکری و چه در شغل‌های بدنی و ساده کاهش می‌دهد آلودگی صوتی روی وضع روانی و روحی شخص اثر کرده، باعث اشکال در تطابق یافتن انسان با محیط کار وحتی اجتماعی و خانواده می‌شود. که نتیجه آن کاهش بازده کار می‌باشد. در صورتی که مدت در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن افزایش پیدا کند، می‌تواند موجب کاهش قدرت شنوایی شود . (ویکی‌پدیا)