لوله های تلفیقی و اتصالات

تنظیم دمای آسایش

با توجه به اینکه سیستم گرمایش ساختمان نیازمند تحمل دمای بالا و ضریب انتقال حرارتی مناسب می باشد، ایده استفاده از لوله های PEX -Al – PEX   مطرح گردید  که باعث محبوبیت استفاده از این نوع لوله ها برای لوله کشی بهداشتی (آب سرد و گرم ) و لوله کشی رادیاتور و سیستم گرمایش از کف گردید.  تحمل فشار برای کارکرد بلندمدت تا دمای 95 درجه سانتی گراد از ویژگی های منحصربه فرد این نوع از  محصولات می باشد.