لوله و اتصالات پلی پروپیلن

لوله و اتصالات تک لایه پلی پرو پیلن

لوله های پلی پروپیلن به لوله های تک لایهایی  گفته می شود که نسل بعدی سیستم لوله کشی ساختمان پس از لوله های فلزی می باشند . رنگ این لوله ها که به همت دکتر محمد شهوازیان اولین بار در ایران به رنگ سبز تولید می شد در دو کد رنگی سفید و سبز است  که رنگ سفید آن در بازار مقبولیت بیشتری دارد . نحوه اتصال این لوله ها به استفاده از دستگاه جوش یا فیوژن  است .

مورد کاربرد این لوله ها اکثرا برای انتقال آب آشامیدنی درون ساختمان می باشد .