راهنمای مجری

1. لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن (PP) با کاربری فاضلاب ساختمانی استانداردها، آزمون و ویژگی‌ها

انواع لوله،کلاس آتش سوزی
لوله پوش فیت
استانداردپوش فیت،حلقه آب بندی،ابعاد
خصوصیات مواد اولیه (فیزیکی ، شیمیایی)
polypropylene-granules
نیک پلاس و حریق
گزارش-مرکز-تحقیقات-ساختمان-1

2. لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن (PP) با کاربری فاضلاب ساختمانی اصول کلی نصب و اجرای سیستم فاضلاب پوش فیت

اصول کلی نصب و اجرا
حمل-و-نقل
برش و جا زدن لوله
حلقه‌های آب‌بندی ،شیب ، جزئیات اجرایی

3. لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن (PP) با کاربری فاضلاب ساختمانی اجرای بست در سیستم فاضلابی پوش فیت

بست کاری و ساپورتینگ در لوله‌های افقی فاضلاب و آب باران
نحوه اتصال بست به سازه در خطوط افقی
بست کاری و ساپورتینگ در لوله‌های قائم فاضلاب و آب باران
لوله-های-عمودی

4. لوله و اتصالات پوش فیت پلی پروپیلن (PP) با کاربری فاضلاب ساختمانی انواع بست در سیستم فاضلاب ساختمانی و اقلام مرتبط با آن

انواع بست
بست
انکر بولت – رول بولت
کاربردهای انکرهای مکانیکی – رول بولت
هیلتی