بازاریابی

همکاری در بازاریابی

جهت معرفی محصولات نیک بسپار و همکاری در بازاریابی مربوط به پروژه های تهران و شهرستان ها شما مشتریان محترم میتوانید با شماره تماس 108-0218306 واحد فروش در ارتباط باشید.  قابل ذکر است فروش محصولات نیک بسپار از طریق نمایندگان معتبر شرکت می باشد.