خدمات متره و برآورد

اهمیت متره و برآورد

در یک پروژه ساختمانی موفق پیش بینی تعداد ملزومات  و کنترل هزینه

در خرید محصولات  مورد نیاز  اهمیت بالایی  دارد . شرکت  نیک بسپار

یزد در خدمتی دیگر  با  استفاده  از دریافت فایل اتوکد نقشه تاسیساتی

پروژه های ساختمانی ، اقدام به متره و برآورد سیستم های بهداشتی  و

صدور پیش فاکتور به مشتریان گرامی خود می نماید.

 

مجریان تاسیساتی نیک بسپار می توانند با عضویت در اپلیکیشن تکنیکان و از طریق ارسال مشخصات پروژه  و نقشه ی تاسیسات در بخش در خواست متره از این خدمت بهره مند شوند.