در این مراسم دکتر محمد شهوازیان ریاست هیئت مدیره هلدینگ نیک بسپار ضمن قدردانی از همراهی بیست ساله فعالین صنعت ساختمان ، دستاوردهای هلدینگ نیک بسپار را برشمردند که اکنون در صنایع مختلف دارای شرکت های تابعه پیشرو و نوآور می باشد .

امید که در شروع دهه سوم فعالیت این هلدینگ عظیم بتوان علاوه بر ارائه کالای ایرانی با محوریت کیفیت جهانی ، در راستای توسعه و پیشرفت ایران عزیز قدم برداشت .