شرکت نیک بسپار یزد با هدف ارتقای سطح علمی و دانش فنی مجریان تاسیساتی سراسر کشور، اقدام به برگزاری دوره‌ای همایش‌های تخصصی صنعت آب و فاضلاب کرده است . تاکنون این همایش‌ها در استان‌های یزد ،تبریز ،زنجان، و کرمانشاه برگزار شده و میزان مشارکت مجریان محترم در این همایش‌ها، دلیلی بر نیازسنجی به موقع و ارتقای سطح دانش فنی آنان به طور موثر است.