استانداردها

شرکت نیک بسپار یزد همزمان با فعالیت خود در زمینه فناوری تولید لوله واتصالات آبرسانی وفاضلابی، رعایت اصول و موازین تعیین شده از سوی سازمان استاندارد را اولویت کاری خود قرار داده و خود را متعهد به اجرای دقیق دستورالعمل های اطلاق شده توسط سازمان استاندارهای بین المللی میداند.